Akoestiek verbeteren

Wilt u een ruimte creëren waarin men optimaal kan werken, leren of wonen? Dan is het creëren van goede akoestieke omstandigheden een must. De kwaliteit van de akoestiek in een ruimte is meetbaar, maar is ook een kwestie van persoonlijke voorkeuren. Het is van belang dat u vooraf bepaalt waarvoor een ruimte gebruikt zal worden en welke activiteiten in de ruimte zullen plaatsvinden. Een ruimte waarin men vertrouwelijke gesprekken voert heeft bijvoorbeeld andere vereisten dan een ruimte waarin veel wordt gebeld.

De akoestiek in een ruimte wordt bepaald door een combinatie van factoren. Door steeds modernere bouwtechnieken en het gebruik van harde materialen is een van de storende gevolgen een hinderlijke nagalm. Een ander nadelig gevolg is geluidsreflectie (flutterecho). Slechte akoestiek heeft hierdoor gevolgen voor spraakverstaanbaarheid en geluidsoverdracht. Het toevoegen van een (te berekenen) hoeveelheid m2 geluidsabsorberend materiaal minimaliseert deze negatieve effecten.

Bepalende factoren

Er zijn een aantal factoren die samen de akoestische waarde van een ruimte bepalen. Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel mensen gebruik maken van een ruimte. Wanneer er slechts één persoon in de ruimte werkt, of 100 personen maakt een wezenlijk verschil. Waar 100 mensen werken, maken 100 mensen geluid. Daarnaast is het van belang om te kijken naar de taken die in de ruimte worden verricht. Moet men zich kunnen concentreren? Moet het mogelijk zijn vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren? De bouw van de ruimte op zich heeft ook invloed op de akoestiek: afmetingen, vorm, gebruikte materialen. Het heeft allemaal invloed op het geluid.

Akoestiek verbeteren

De akoestiek in een ruimte is afhankelijk van verschillende factoren. Het meten van de akoestiek is dan ook een ingewikkeld proces. Om deze berekening geheel uit te leggen voert dan ook te ver. De eenheden waarmee wordt gerekend om de akoestiek van een ruimte te bepalen, zijn nagalmtijd, ruimtelijk verval (daling van het geluidniveau naarmate de afstand van de bron) en het optredende geluidsniveau (dB).

Harde materialen, zoals steen en tegels zorgen voor veel weerkaatsing van geluid, met geluidsreflectie en nagalm tot gevolg. Directe gevolgen van slechte akoestiek zijn slechte verstaanbaarheid en onderlinge geluidshinder. Het toevoegen van een bepaald aantal m² geluidsabsorberend materiaal vermindert deze hinder drastisch.

Wat is galm?

Galm is een geluidsfenomeen dat ontstaat wanneer geluidsgolven herhaaldelijk tegen harde oppervlakten weerkaatsen. Deze naklanken bereiken de persoon later dat het oorspronkelijke geluid. Galm beïnvloedt de verstaanbaarheid nadelig. Door materialen die geluidstrillingen absorberen in plaats van weerkaatsen toe te voegen aan de ruimte, wordt galm voorkomen. De geluiden worden dan door deze materialen opgenomen. Hoeveel akoestisch materiaal nodig is, is afhankelijk van de absorptiewaarde van het materiaal. Des te hoger de absorptiewaarde, des te minder m² akoestisch materiaal nodig is.

Een afbeelding van een akoestische zuil op Akoestiekspecialist genaamd BuzziSpace BuzziTotem.

Wat is te hard?

Geluid kan storend zijn door galm, maar ook het geluidsniveau kan leiden tot overlast. Vanaf welk  geluidsniveau het geluid storend is, hangt af van de taken die worden uitgevoerd in de ruimte. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin men met elkaar moet communiceren en de mate waarin men zich moet concentreren. Bij werkzaamheden waarvoor een hoge concentratie of veel communicatie vereist is, mag het geluidsniveau niet boven de 35dB uit komen. Wanneer er geen communicatie en concentratie vereist is, mag het geluidsniveau maximaal 80dB zijn.

Absorptie en diffusie

Het doel van ruimteakoestiek is om problemen m.b.t. het geluid te voorkomen door geluid te laten absorberen en diffusie (weerkaatsing) te voorkomen. Als we kijken naar geluidsgolven, is er een verschil tussen hoge tonen en lage tonen. Hoge tonen hebben een hogere frequentie. Dat betekent dat er per seconde meer geluidstrillingen plaatsvinden. De trillingen zijn dus kort. Lage tonen daarentegen hebben lange trillingen. Korte trillingen (hoge tonen) zijn makkelijker te absorberen dan lage langgerekte trillingen. Het ligt aan het soort werk (en het daardoor geproduceerde geluid) welk soort absorptie nodig is.

Informatie

Akoestiek plafond

Oplossingen aan het plafond bevestigd zijn ultiem in het aanpakken van akoestiekproblemen. Het plafond is in een ruimte immers het grootste vrij te gebruiken oppervlakte. Plafonds voorzien van akoestische materialen kunnen veel hinderlijke geluidseffecten opvangen, zonder dat er enige ruimte verloren gaat. U kunt ervoor kiezen om absorptiemateriaal direct tegen het plafond te bevestigen of om dit onder het plafond te hangen. U kunt er beter voor kiezen om het materiaal zo’n 20 cm onder het plafond te hangen: dan is de akoestische waarde het grootst.

Ruimtes met een hoog plafond? Eerst de wanden

We hebben zojuist besproken dat het verstandig is om akoestiek oplossingen te bevestigen aan het plafond. Indien er sprake is van een zeer hoog plafond ligt dit anders. Wanneer er akoestische panelen worden bevestigd aan een hoog plafond, zijn de absorberende materialen te ver verwijderd van de geluidsbron. Hierdoor weerkaatst het geluid alsnog. In deze situaties kunt u beter eerst de wanden voorzien van akoestische wandpanelen.

Akoestische wanden

Regulier komen na het plafond de wanden aan bod. Akoestische wanden hebben een sterke invloed op het verminderen van flutterecho. Flutterecho is geluid dat tussen twee wanden of wand en plafond weerkaatst.

Akoestische wanden kunt u geheel aanpassen aan de eigen voorkeuren. U kunt kiezen voor effen kleuren of patronen. U kunt ook een afbeelding of foto naar wens op de wand laten terugkomen. Ze kunnen esthetisch iets toevoegen aan de ruimte. Zodoende hebben wij veel verschillende soorten wandpanelen met verschillende motieven en verschillende vormen. Er is altijd wel een wandpaneel die goed past bij het design van uw ruimte.

Akoestische panelen
Akoestische panelen kunnen losstaand in een ruimte worden gezet, maar komen ook goed tot hun recht tussen bureaus of om bureaus heen. Deze panelen verminderen storende omgevingsgeluiden en zorgen op die manier voor rustigere werkplekken of stilteruimtes. De panelen zijn in verschillende hoogtes en uitvoeringen verkrijgbaar.

Akoestische Decoratie

U kunt ook decoratie toevoegen met akoestische waarde. Denk aan lampen waarin akoestisch materiaal is verwerkt in de lampenkap of room deviders met esthetische vormgeving. Door deze functionele middelen in de ruimte te voorzien van absorberend materiaal heeft u twee vliegen in één klap.