Een afbeelding van een logo op Akoestiekspecialist genaamd Akoestiekspecialist Desktop.
Home / Schrijfborden

Een bekend verhaal, noteren van belangrijke notities, vergaderingen en brainstormsessies. Kortom er zijn veel mensen aanwezig tijdens een bespreking, vergadering of sessie. De kans is dan groot dat je elkaar moeilijk kan verstaan. En dit willen we zoveel mogelijk beperken. Een oorzaak kan zijn dat de ruimteakoestiek dan niet optimaal is, een probleem wat je als werkgever liever verbeterd wilt hebben. Gelukkig beschikken wij over een verbetering van dit probleem, een whiteboard met een hoogwaardig akoestisch paneel in één. Schrijfborden met effecten van een goede akoestische barrière. Deze schrijfborden vormen een belangrijk onderdeel voor het goed willen vergaderen. Vergader en schrijf ongestoord!