Akoestiek in het onderwijs

Akoestiek in het onderwijs

Akoestiek in het onderwijs

Akoestiekspecialist verbetert de leerprestaties in jouw school

Het belang van een goede akoestiek in het onderwijs kan niet genoeg benadrukt worden. Dagelijkse kennisoverdracht is essentieel voor onze toekomst. Bij Akoestiekspecialist begrijpen we dat maar al te goed. Met onze duurzame akoestische oplossingen realiseren we een optimale leeromgeving.

Betere interactie, betere leerprestaties en minder rumoer

Als docenten zich niet goed verstaanbaar kunnen maken, kan dit leiden tot stemverheffing en vermoeidheid. Ook leerlingen hebben er last van, omdat ze snel hun concentratie verliezen. Gerichte focus per ruimte is belangrijk. Elke ruimte heeft immers een andere functie en vraagt om een andere oplossing.

Een verbetering van de akoestiek in het onderwijs leidt tot een verbetering van de interactie tussen docenten en studenten. Er wordt een rustige omgeving gecreëerd waarin kennisoverdracht, het voeren van gesprekken en discussies goed mogelijk is. Het is niet langer nodig om elkaar te overstemmen, wat ervoor zorgt dat er een rustige, ontspannen sfeer ontstaat; een ‘deken van rust’. Het directe gevolg hiervan is dat studenten minder rumoerig worden en de docent niet langer zijn of haar stem hoeft in te spannen. Bovendien is het makkelijker om te bepalen waar in het lokaal het geluid vandaan komt, wat zorgt voor een drempel voor studenten om de les te verstoren.

Dit alles heeft tevens tot gevolg dat lesstof beter wordt opgenomen door studenten en dat het minder tijd en moeite kost om een les op te starten. Men komt rustig het lokaal binnen en kan rustig aan de les beginnen.

Akoestische oplossingen voor scholen

Onze akoestische oplossingen maken gebruik van de nieuwste technieken om een evenwichtige akoestische omgeving te creëren in elke ruimte van de school. We bieden akoestische panelen, bureauschermen, baffles, lampen en meer om te zorgen voor een prettig werk- en leerklimaat.

Voordelen van een goede akoestiek in het onderwijs

Hoge productiviteit

Prettig werk- en leerklimaat

Verbetering spraakverstaanbaarheid

Gezonde leerlingen en docenten

Studeren in stilte

We begrijpen hoe belangrijk het is om studieplekken te hebben voor meer concentratie en focus. Het inzetten van een box in box constructies, oftewel het gebruiken van een stiltecabine werkt daarbij uitstekend. Denk hierbij aan de Zen Pod van Abstracta of Framery One.

Mocht het noodzakelijk zijn een verdeling in de ruimte te creeren, lenen ruimteverdelers uitstekend voor het maken van aparte zones. Ook is akoestisch meubilair een goede optie. Deze meubels zijn niet alleen prachtig, maar ook functioneel. Ze brengen sfeer in een ruimte met de juiste akoestische prestaties

“Frisse Scholen” beleid

In het overheidsinitiatief heeft het Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) het programma van eisen “Frisse Scholen” ontwikkeld. Op die manier is er aandacht voor gezondheid en comfort in onderwijsgebouwen. In beleid wordt een verdeling gemaakt van vijf thema’s wat bestaat uit: Energie, Luchtkwaliteit, Temperatuur, Licht en Geluid.

Vanuit dit beleid worden drietal classificaties geambieerd in het programma van eisen:

 • Klasse C (Voldoende)
 • Klasse B (Goed)
 • Klasse A (Uitstekend)

Akoestiekspecialist behandeld vijf vormen wat is opgenomen in de eisen van Frisse Scholen:

De geluidswering van de gevel (GA) is gelijk aan het verschil tussen de geluidbelasting op de gevel en de hieronder benoemde classificaties. Klasse A wordt aanbevolen wanneer het lokaal grenst aan een speelplaats die tijdens lestijd wordt gebruikt. Voor de geluidsbelasting worden uitgegaan van alle aanwezige geluidsbronnen, denk hierbij aan wegen. De geluidswering dient bepaald te worden bij gesloten ramen.

 • Klasse C: Voldoende – 33 dB, met een minimum van 20 dB.
 • Klasse A: Uitstekend – 28 dB, met een minimum van 25 dB.

Onder installaties wordt verstaan, de mechanische voorzieningen voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning in de ruimte. Het geluid in de leslokalen ten gevolgen van installatie mag maximaal 35 dB bedragen, bij een uitstekende classificatie geldt deze maximaal 30 dB.

 • Klasse C: Voldoende – maximale geluidsniveau in leslokalen 35 dB.
 • Klasse B: Goed – maximale geluidsniveau in leslokalen 33 dB.
 • Klasse A: Uitstekend – maximale geluidsniveau in leslokalen 30 dB.

In dit onderwerp wordt uitgebreid ingegaan op de nagalmtijden in de leslokalen. De gemiddelde nagalmtijd betreft de gemiddelde waarde van de nagalmtijd in octaafbanden 250 t/m 2000 Hz.

De nagalmtijd wordt bepaald in een volledig ingerichte ruimte waarin geen personen aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is en de ruimte is niet ingericht zal de nagalmtijd circa 0,2 seconden hoger liggen.

Voor het behalen van een A of B waarde is het noodzakelijk gebruik te maken van voldoende absorptiemateriaal aan de wanden en/of plafond. De voorwaarde voor het behalen van klasse B en A betreft spraakverstaanbaarheid is dat de achtergrondgeluiden beperkt blijven tot bij de onderdelen ‘geluidswering van gevel (GA)’ en ‘installatiegeluid’

 • Klasse C: Voldoende – gemiddelde nagalmtijd (ingericht) bedraagt maximaal 0,8 seconden.
 • Klasse B: Goed – gemiddelde nagalmtijd (ingericht) bedraagt maximaal 0,6 seconden.
 • Klasse A: Uitstekend – gemiddelde nagalmtijd (ingericht) bedraagt maximaal 0,4 seconden.

In het kader van luchtgeluidisolatie omvat dit onderwerp de geluidsisolatie tussen leslokalen onderling en aangrenzende verblijfsruimten (denk hierbij aan bijvoorbeeld kantoren en aula’s), aangrenzende verkeersruimte en bergingen, en een tussendeur in de scheidingswand tussen twee leslokalen.

 • Klasse C: Voldoende – Tussen de leslokalen en verblijfsruimten minstens 39 dB, minstens 34 dB bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee leslokalen. Tussen leslokaal en leerplein tenminste 31 dB en minstens 25 dB tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen.
 • Klasse A: Uitstekend – Tussen de leslokalen en verblijfsruimten minstens 43 dB, minstens 38 dB bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee leslokalen. Tussen leslokaal en leerplein tenminste 34 dB en minstens 31 dB tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen.

In het kader van contactgeluid omvat dit onderwerp het contactgeluidniveau tussen leslokalen, aangrenzende verblijfsruimten en de constructie van het gebouw. Hinderlijke trillingen van de vloer of trappen door lopen bewegen of muziek dienen voorkomen te worden.

 • Klasse C: Voldoende – Het contactgeluid tussen leslokalen en verblijfsruimten, toiletten en technische ruimte bedraagt maximaal 59 dB, tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen bedraagt dit maximaal 69 dB.
 • Klasse A: Uitstekend – Het contactgeluid tussen leslokalen en verblijfsruimten, toiletten en technische ruimte bedraagt maximaal 54 dB, tussen leslokalen en aangrenzende verkeersruimten en bergingen bedraagt dit maximaal 59 dB.

Hoe pakken wij het verder op?

We kunnen in scholen niet alleen de lesruimten aanpakken, maar ook de aula, hallen, gangen, vergaderruimten, enzovoorts. Als uitgangspunt nemen we het plafond, omdat dit een groot oppervlak is dat in zijn geheel ingezet kan worden in het kader van optimalisatie van de ruimteakoestiek. Vervolgens kijken we samen met u welke oplossingen het meest geschikt zijn, passend bij de lesvorm, passend bij de sfeer van het gebouw en de persoonlijke voorkeuren.

Duurzame materialen

Onze akoestische producten zijn gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen. Goed voor het milieu en ontworpen voor langdurig gebruik. En ook weer geheel of deels recyclebaar. We streven naar een zo laag mogelijke impact. Met onze akoestische oplossingen geniet je dus niet alleen van een goede akoestiek, maar draag je ook bij aan een circulaire wereld.

Een afbeelding van een duurzaam PET materiaal op Akoestiekspecialist.

Vrijblijvend contact

Wil je meer weten over akoestiek in het onderwijs en onze akoestische oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag met het creëren van een aangename ruimte!